Ontdekplaats

Inspiratie, nieuwsberichten, blogs & verhalen

Plaatsmaken voor buurtnatuur: iedere tegel telt!

We leven in een wereld die in zijn voegen kraakt en ik vind de berichtgeving over dit alles overweldigend. Niet alleen de aarde is ziek door de ecologische crisis, ontbossing, de slechte luchtkwaliteit, de hoeveelheid pesticiden en plastic in de voedselketen, verzuring van de oceaan en de klimaatcrisis. Ook wij worden ziek. En uiteindelijk wordt de aarde onleefbaar als we zo doorgaan. Om moedeloos van te raken.  

Lees meer »

Op zoek naar wat wél kan

In de Rosbode een stuk over onze buurtactiviteiten in de Tielekeshoeven, wijk Sparrenburg in Rosmalen (gemeente 's-Hertogenbosch). We vertellen over hoe het is ontstaan, wat er allemaal is gebeurd en wat het teweeg heeft gebracht. Een leuk interview met vrolijke foto's van Jan Forman. Met dank aan Corrianne van Hassel voor het schrijven van dit artikel.

Lees meer »

Talent in de wijk

Samen met Jeroen van Lente maak ik deel uit van de initiatiefgroep in de Tielekeshoeven in Rosmalen. Wij schreven een artikel over de vele buurtinitatieven die door veel verschillende buurtgenoten zijn ondernomen tijdens de Tiepies Tielekeshoeven's Zotte Zomer Camping in 2020 en 2021 en wat voor effect dat heeft op verbinding en saamhorigheid in de wijk.

Lees meer »

Kinderboekenhotel door en voor de buurt

Er zijn al heel veel minibiebjes in Rosmalen maar er is nog geen speciale minibieb voor kinderboeken. Jeroen van Lente, grafisch vormgever en kunstenaar, ging aan de slag om hier verandering in te brengen. Hij bedacht een bijzonder ontwerp: een minibieb speciaal voor kinderen.

Lees meer »

Pilot De Groene Plaatsmakers van start!

De jeugd heeft de toekomst! En daarom hebben Plaatsmakers en de Nature For Health Foundation de handen ineen geslagen om samen met jongeren de leefomgeving groener, duurzamer en gezonder in te richten. Sanne Hiemstra en Roos Sohier bedachten 'De Groene Plaatsmakers'. Ons idee is gehonoreerd door het innovatiefonds van de GGD Hart voor Brabant. Dat is geweldig want nu kunnen we met onze eerste pilot van start in de gemeente 's-Hertogenbosch!

Lees meer »

Alles is er al

Alles is er al: de ideeën, de oplossingen en de creativiteit. In iedere gemeenschap, organisatie, in ieders netwerk zitten de mensen die het al anders doen en een deel van de oplossing hebben. Het is een kwestie van vinden, verbinden en vooral van doen.  Als deze mensen en hun ideeën de ruimte krijgen, dan kan het landschap van zorg, welzijn, onderwijs, wonen en werken veranderen De wolven in ‘How Wolves Change Rivers’ laten zien hoe dat werkt.

Lees meer »

Met eigen wijsheid

Toen ik jaren geleden kennismaakte met Appreciative Inquiry was ik direct enthousiast. Het gedachtegoed van Appreciative Inquiry gaf woorden aan wat ik al intuïtief deed: uitgaan van wat wél kan, waarderen wat er al is en samen al doende en improviserend tot nieuwe ideeën en nieuw gedrag komen. Om mijzelf weer eens helemaal onder te dompelen en bij te spijkeren in deze manier van doen, heb ik dit voorjaar deelgenomen aan de inleiding Appreciative Inquiry van het Instituut voor Interventiekunde. Dit leverde mij nog meer (theoretische) onderbouwing en tools bij het begeleiden van complexe groepsprocessen en vraagstukken.

Lees meer »

Vakantie-inspiratie

Jaren geleden las ik het artikel ‘Verstoor de gewoontes een beetje’ in een boekje van Marij Bouwmans over Appreciative Inquiry en perspectiefwisseling in het onderwijs.  De titel ontleende de schrijfster aan Frank O. Gehry, die wereldberoemd is geworden door het ontwerp van het Guggenheim-museum in Bilbao in Spanje. Zij gebruikt zijn gebouw en werkwijze als metafoor voor ‘samen tot iets komen waar je goed in bent’. Dit artikel raakte en inspireerde mij. Het gaf woorden aan mijn manier van werken: uitgaan van wat wél kan, uitgaan van en waarderen wat er al is, het gebruikelijke een beetje verstoren en samen improviseren om tot nieuwe ideeën en nieuw gedrag te komen.

Lees meer »