Plaatsmakers

Voor initiatieven in zorg, welzijn en samenleving

Er zijn zoveel mooie initiatieven die de wereld gezonder, groener, duurzamer, socialer en leuker maken. Plaatsmakers ondersteunt nieuw maatschappelijk initiatief door ruimte te maken voor ideeën, support te bieden en nieuwe verbindingen te leggen. 

Ruimte creëren

In iedere gemeenschap, organisatie, in ieders netwerk zitten de mensen die het al anders doen en ideeën hebben om de wereld gezonder, groener, duurzamer, socialer en leuker te maken. Deze ideeën ontstaan door te waarderen wat er al is, op zoek te gaan naar wat wél kan en vooral te bedenken waar je (samen) meer van wilt. Plaatsmakers maakt de wens om iets nieuws te creëren concreet en zorgt dat ideeën en oplossingen in de praktijk werken. Door te doen, te ervaren en samen te leren en stap voor stap het idee om te zetten naar een initiatief dat handen en voeten krijgt.

Samen ontdekken en doen

Plaatsmakers geeft geen adviezen maar werkt onderzoekend, oplossingsgericht en geeft ruimte. De oplossingen zijn er al. Deze vindt een plaatsmaker door te luisteren, vragen te stellen, samen te werken en verschillende perspectieven bij elkaar te brengen. Bovenal heeft een plaatsmaker het vertrouwen in de oplossingen van betrokkenen zelf. Door de eigen situatie als uitgangspunt te nemen, eigen oplossingen te bedenken en uit te proberen ontstaat er een aanpak waarmee de bedenkers zelf verder kunnen.