Talent in de wijk

Buurtinitiatieven in de wijk Sparrenburg in Rosmalen als Best Practice

Samen met Jeroen van Lente maak ik deel uit van de initiatiefgroep in de Tielekeshoeven in Rosmalen. Wij schreven een artikel over de vele buurtinitatieven die door veel verschillende buurtgenoten zijn ondernomen tijdens de Tiepies Tielekeshoeven's Zotte Zomer Camping in 2020 en 2021 en wat voor effect dat heeft op verbinding en saamhorigheid in de wijk.

Een voorbeeld van good practice, als inspiratiebron voor pastoraal werkers.

Dit artikel verscheen in december 2021 in het blad VPWinfo.nl, vaktijdschrift voor pastoraal werkers, uitgegeven door de beroepsgroep VPW, onderdeel van CNV Kerk & Ideëel.

Bron: vpwinfo.nl

Hier kun je alle artikelen lezen

Hieronder ons artikel. Op de pagina's erna reageren vier pastoraal werkers op het artikel, vanuit hun eigen praktijk. Johan Klaassen, opbouwwerker bij het bisdom Groningen-Leeuwarden, reflecteert tot slot op het geheel.