Pilot De Groene Plaatsmakers van start!

Eerste pilot van start

De jeugd heeft de toekomst! En daarom hebben Plaatsmakers en de Nature For Health Foundation de handen ineen geslagen om samen met jongeren de leefomgeving groener, duurzamer en gezonder in te richten. Sanne Hiemstra en Roos Sohier bedachten 'De Groene Plaatsmakers'. Ons idee is gehonoreerd door het innovatiefonds van de GGD Hart voor Brabant. Dat is geweldig want nu kunnen we met onze eerste pilot van start in de gemeente 's-Hertogenbosch!

 

De afgelopen jaren is de kwalitatief goede en groene leefomgeving steeds prominenter op de maatschappelijke agenda gekomen. De relatie tussen een groene leefomgeving en de gezondheid van inwoners wordt breed erkend. Maar in de praktijk blijkt het soms lastig om de werelden van de leefomgeving en (publieke) gezondheid bij elkaar te brengen. We bedachten een nieuwe lokale aanpak die hierin verandering brengt: het groener, duurzamer en gezonder maken van de leefomgeving. Door jongeren, voor de samenleving.

 

Maatschappelijke beweging

In onze aanpak brengen we de verschillende domeinen, maatschappelijke partners, ondernemers én de doe-kracht van de jeugd bij elkaar. Daarbij sluiten we aan bij de maatschappelijke beweging waarin jonge mensen wereldwijd laten zien en horen hoe belangrijk de verbinding tussen mens en natuur is. Zij maken zich zorgen over de toekomst van onze aarde, het klimaat, het milieu, de natuur en hun gezondheid.

 

Jongeren zijn de groene plaatsmakers

Samen met jongeren gaan we lokaal aan de slag: zij zijn de Groene Plaatsmakers. We verkennen met hen waar zij meer groen willen, op welke plekken in hun eigen stad, wijk of dorp. Willen zij een groene plek om elkaar te ontmoeten, te sporten, te ontspannen of gewoon ter decoratie van de wijk? Is het een plek waar iedereen gebruik van kan maken of willen zij specifiek voor ouderen, kleine kinderen of voor hun eigen leeftijdsgroep iets creëren? Hierbij werken we samen met beleidsmakers, lokale ondernemers, onderwijs, zorg en welzijn op het gebied van duurzaamheid, gezondheid, natuur en omgeving. 

 

Maatschappelijke impact

De aanpak resulteert in een actieplan dat mét jongeren samen is gemaakt en mét hen samen wordt uitgevoerd. Geen theoretische beschouwingen, maar vooral op zoek naar hoe we ideeën en initiatieven in de praktijk verder kunnen helpen. Op deze manier leveren jongeren een actieve en zinvolle bijdrage aan een gezonde, natuurrijke en klimaat adaptieve woonomgeving.

Door de praktische, jongerengedreven en lokale insteek integreren we vraagstukken rondom gezondheid, veiligheid, sociale cohesie, duurzaamheid, klimaat, biodiversiteit en talentontwikkeling. Zodat meer Nederlanders, jong en oud, in gezondheid leven, in een fijne, gezonde én sociale leefomgeving waar zij zelf betekenisvol aan bijdragen.


We doen het samen

Alice Korsch

Able2Sustain

Roos Sohier

Plaatsmakers

De Groene Plaatsmakers doen we samen

  • Alice Korsch was in deze pilot de lokale teamcoördinator en jongerencoach. Zij is een ervaren community builder, weet alles van jongerenparticipatie, is al jaren betrokken bij One Worldcitizens en heeft haar eigen duurzame onderneming Able2Sustain
  • De gemeente ’s-Hertogenbosch waarin talentontwikkeling, publieke gezondheid, duurzaamheid en vergroening samenkomen en we integraal gaan samenwerken met de afdelingen Maatschappelijke én Stedelijke Ontwikkeling.
  • Het innovatiefonds van de GGD Hart voor Brabant.
  • Nature For Health helpt overheden, organisaties en inwoners om natuur in te zetten voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Door mensen te verbinden, kennis te delen en projecten te begeleiden. Zo draagt NFH bij aan positieve gezondheid voor mensen en aan een omgeving met grotere biodiversiteit.