Plaatsmaken voor buurtnatuur: iedere tegel telt!

We leven in een wereld die in zijn voegen kraakt en ik vind de berichtgeving over dit alles overweldigend. Niet alleen de aarde is ziek door de ecologische crisis, ontbossing, de slechte luchtkwaliteit, de hoeveelheid pesticiden en plastic in de voedselketen, verzuring van de oceaan en de klimaatcrisis. Ook wij worden ziek. En uiteindelijk wordt de aarde onleefbaar als we zo doorgaan. Om moedeloos van te raken.  

Maar ik kan niet zo goed tegen niets doen. Ik vraag mijzelf daarom regelmatig af: wat kan ik nou doen? Dus begin ik klein. Ik doe mijn best om mijn voetafdruk te verkleinen. Minder vervuilen, minder kopen en verspillen, plantaardig eten, minder energie gebruiken, mijn auto wegdoen, niet vliegen en vooral ruimte maken voor natuur en de biodiversiteit. Want het antwoord op heel erg veel vraagstukken is meer natuur, meer natuur en nog meer natuur.  

 

Plaatsmaken voor natuur

Afgelopen jaar heb ik door ons initiatief De Groene Plaatsmakers zo ontzettend veel bijgeleerd over inheemse planten, biologisch tuinieren en vooral over het belang van de bodem en het bodemleven. Als je eenmaal begonnen bent met tegels wippen, (biologische) plantjes erin zetten, zaadjes verspreiden, dan ga je anders kijken. Al dat leven dat je ontdekt om je heen: je kijkt anders naar je tuin, de stoep voor je huis, de straat waarin je woont, die boomspiegel voor je huis (waar nog veel meer plantjes in kunnen!). Inmiddels heb ik een soort van bospad in mijn achtertuin, zijn de meeste tegels voor mijn huis vervangen door plantjes en ben ik aan de slag gegaan met de boomspiegel voor mijn huis. En voor de duidelijkheid: ik ben niet eens een echte tuinier. Er zijn mensen die veel meer weten over tuinieren dan ik. Van hen leer ik en durf ik zelf wat aan te rommelen: ik leg voornamelijk een goede voedingsbodem aan. En vervolgens geniet ik vooral van het wonderbaarlijke van de natuur; hoe het bijna als vanzelf ontstaat, opbloeit, de ruimte inneemt en blijft groeien. De vogels, insecten en wormen genieten met mij mee. Ik heb inmiddels een levendige tuin😊

 

Vandaag aan de slag, in het voorjaar een mooier stukje wereld

Plaatsmaken maken voor natuur. Dat is één van de allerbelangrijkste dingen die we kunnen doen voor onze gezondheid en een leefbare wereld. Het heeft iets hoopvols en het geeft een vrolijker straatbeeld én toekomstbeeld. Met kleine, eenvoudige en vooral praktische acties kan je hét verschil maken. Ga je nu aan de slag met tuinieren (al begin je met een of twee tegels te vervangen door groen) dan krijg je er volgend voorjaar al een mooier stukje wereld voor terug.

Daarom ben ik zo blij met de geslaagde tegelwip-actie van vorige week in onze wijk! We wipten op 22 oktober maar liefst het record aantal van 792 tegels!!! Een dag waarmee we niet alleen maar  meer plaatsmaken voor natuur. Door het samen te doen brengt het ook meer verbinding en saamhorigheid. Zo wordt onze wijk (nog) gezelliger, groener, biodiverser en gezonder!