Projecten & initiatieven

 

Plaatsmaken kan op vele manieren. Door letterlijk op een fysieke plek zoals op Het Zandvang voorstellingen te organiseren. Of door een goed gesprek of een creatieve bijeenkomst te faciliteren. Hier een greep uit initiatieven en activiteiten waar ik bij betrokken ben (geweest).


Groeten uit het Zandvang

 

Succesvolle samenwerking

In de zomer van 2020 organiseerden Matias Cordiviola en Eva van Roekel samen met Roos ‘Groeten uit het Zandvang’.

Het oude gemaalhuis het Zandvang is een bijzondere plek in het buitengebied tussen ’s-Hertogenbosch en Rosmalen in. Een ideale plek om in de buitenlucht samen te komen en te genieten van voorstellingen van Kindertheater Pietepaf en van de Bossche singer-songwriter Eva van Pelt.  

Een heerlijk initiatief en een succesvolle samenwerking met stichting Dokumento, stichting Jong Actief, het Waterschap Aa en Maas, de Gemeente ’s-Hertogenbosch en De Bossche Zomer. 

 

Een ideale plek

om in de buitenlucht

samen te komen


Buurtinitiatief Tielekeshoeven

 

Contacten in de buurt versterken in tijden van Corona

Een maand na het begin van de Coronamaatregelen maakte Roos deel uit van een groepje buurtgenoten in haar eigen wijk de Tielekeshoeven in Rosmalen. Met deze buurtgenoten is plaats gemaakt voor laagdrempelige activiteiten georganiseerd door buurtgenoten zelf. Dit om ervoor te zorgen dat we het in tijden van Corona fijn hebben met elkaar en vooral om kansen te zoeken en te kijken naar wat wél kan. 

Het begon met buurtborden, buurtboekjes en een geslaagde alternatieve Koningsdag. In de zomer werd de Tielekeshoeven omgetoverd tot een ‘Buurtcamping’: op vakantie met de buren maar dan lekker slapen in je eigen huis. Er is in de zomer van 2020 plezier gemaakt, buurtgenoten hebben elkaar positief verrast, elkaar geholpen en elkaar (opnieuw) leren kennen en waarderen als buur en medemens.

Elkaar leren kennen en waarderen

als buur en medemens


Dialoogsessie Brabantse Betekeniseconomie

 

Luisteren met ruimte voor ieders perspectief en ideeën

Roos organiseerde en faciliteerde samen met Thijs van de Schoot en Jim Retra van ZET een dialoogsessie over de Brabantse Betekeniseconomie.

Op zoek naar antwoorden en vanuit de dialoog verbinden en echt luisteren met ruimte voor ieders perspectief en ideeën. Een mooi gesprek over sprankelen, verleiden en experimenteerruimte creëren, als individu een beweging in gang zetten, klein beginnen. Omdat mensen zelf die als inwoner, buurtgenoot, medewerker, collega, bestuurder of CEO vanuit samenleving, overheid, onderwijs en bedrijfsleven de wereld kunnen veranderen. Van ‘What’s in it for me?’ naar ‘What's in it for WE?’.

 

Van 'What's in it for me?'

naar 'What's in it for WE ?'

 


Bossche Changemakers Challenge

 

Ontdekkingsreis naar jongerenparticipatie nieuwe stijl

Met Mariëlle Hornstra en Fimke Zwerink organiseerde en faciliteerde Roos Sohier de eerste editie van de Bossche Changemakers Challenge: een ontdekkingsreis naar jongerenparticipatie nieuwe stijl in opdracht van de gemeente 's-Hertogenbosch.

Resultaat: Nieuwe ideeën voor samenwerking mét jongeren voor een ondernemende, sociale en zorgzame stad.

 

  • Klik hier voor het impressieverslag van deze bijzondere dialoogsessie met jongeren, beleidsmakers en ondernemers uit 's-Hertogenbosch.

Nieuwe ideeën

voor samenwerking

mét jongeren

 


Changemakers Challenge met Brabant Branding en Groupmapping

 

Ondernemers met nieuwe future-proof ideeën naar huis

Brabantse bedrijven zoals GBO, PamGene, CM, het Solar team van de TUe en de Universiteit van Tilburg deelden tijdens deze meeting hun future challenge met een groep young changemakers.

Gezamenlijk verkenden zij de vraagstukken, tilden het uit de box en genereerden zij nieuwe ideeën. Samen met Bart Roestenberg van Groupmapping en Mariëlle Hornstra faciliteerde Roos voor Brabant Branding de creatieve dialoog. Ondernemers met nieuwe future-proof ideeën naar huis, eigentijdse antwoorden op hun vraagstukken.

 

  • In dit filmpje de reacties van deelnemers.

Gezamenlijk

vraagstukken verkennen,

ze uit de box tillen en

nieuwe ideeën genereren

 


TEDxYouth@Brabantlaan

 

Een positieve beweging door en voor jongeren 

TEDxYouth@Brabantlaan: een initiatief van Roos Sohier en Mariëlle Hornstra. Het doel: een positieve beweging met, door en voor jongeren in Brabant. Dit om het dominante denken in risico’s en kwetsbaarheid als het om de jeugd gaat, te doorbreken. 

Wat als we verhalen van jongeren die werk hadden gemaakt van hun droom nou eens een podium zouden bieden? Zo ontstond TEDxYouth@Brabantlaan met als doel te laten zien welke potentie er in jeugd schuilt en anderen – jong en oud – in beweging te zetten. 

In 2012 vond het eerste event plaats in het Brabantse provinciehuis. Georganiseerd voor en door jongeren. Budgetloos en met een klein leger vrijwilligers en samenwerkingspartners volgden events in Eindhoven (2013), Breda (2014) en Tilburg (2015). Het vertrouwen in wat mensen wél kunnen, het denken in mogelijkheden en het zien van kansen bracht heel veel mensen bij elkaar. De kracht van verhalen, het benutten van hetgeen je onderweg tegenkomt en durven vertrouwen op talent en inzet van ieder waar je mee samenwerkt vormden het succes van vier fantastische TEDxYouth-edities.

 Een podium voor jongeren en hun verhalen