Project Faunatoren

Gepubliceerd op 15 december 2021 om 12:19

Een leefplek voor vogels, zoogdieren en insecten

 

Met De Groene Plaatsmakers zijn we achter de schermen hard aan het werk. Zo zijn we al een tijdje bezig met het uitwerken van een plan en ontwerp voor faunatorens in Den Bosch.

 

Een faunatoren biedt onderdak aan bijvoorbeeld huiszwaluwen, mussen, spreeuwen, bijen, vlinders, vleermuizen en egels. Door de plek waar de faunatoren komt te staan goed te onderzoeken en zo nodig extra te vergroenen, weet je hoe je de faunatoren op maat kan maken voor bepaalde vogelsoorten, insecten en zoogdieren.

Van individuele droom naar gezamenlijke ambitie

Tijdens de Summerschool van De Groene Plaatsmakers in juli van dit jaar vertelde Sam over zijn droom om faunatorens in de stad te zetten. Tijdens zijn stage in het kader van zijn opleiding Human Technology bij het Koning Willem 1 College, bouwde Sam al eerder een Faunatoren. Voor zover wij weten is dit zelfs de eerste faunatoren in Den Bosch. Deze is te bewonderen op de KW1C locatie aan de Vlijmenseweg. Helaas is deze niet zichtbaar voor een groot publiek en dat is juist wat Sam wél wil: faunatorens op plekken in de stad waar ze zichtbaar zijn voor iedereen. Dit is hem in zijn eentje nog niet gelukt. De droom van Sam is met enthousiasme door de groep ontvangen: we hebben er met De Groene Plaatsmakers een gezamenlijk project van gemaakt.

Het plan

De jongeren willen komend jaar minimaal 3 faunatorens realiseren op 3 verschillende plekken in Den Bosch. De torens worden gebouwd van afvalhout en er wordt bekeken hoe de plek rondom een faunatoren groener en biodiverser kan worden. Want dieren hebben planten nodig en planten hebben dieren nodig. De jongeren willen samenwerken met andere jongeren, scholen en buurtbewoners. Zo ontstaat direct ook betrokkenheid, bewustwording en zichtbaarheid bij inwoners van ’s-Hertogenbosch. De faunatorens kunnen op deze manier een symbool worden voor de vergroening van de stad.

Gebruik maken van wat er is

In september gingen kartrekkers Sam, Alex, Lois en Ronja aan de slag. Ze verkenden samen de stad op zoek naar geschikte locaties. Al doende raken ook anderen enthousiast en vonden we al veel hulp vanuit de stad.

Zo vonden we dankzij Sam een  plek bij het IoT Lab om de faunatoren te bouwen. Begin november organiseerden we daar een eerste ontwerpsessie. Daarbij was iemand van IVN Natuureducatie aanwezig. Na deze eerste sessie en afstemming met de gemeente ’s-Hertogenbosch hebben Alex en Lois een aanvraag gedaan bij Cityboost en een subsidiebedrag gekregen voor materiaalkosten voor de bouw van een faunatoren!

Ook zijn er inmiddels een aantal HAS studenten bij het faunatoren-project betrokken. Tijdens een tweede ontwerpsessie op 8 december presenteerden twee HAS studenten de eerste resultaten van hun onderzoek over de flora en fauna rond station Oost én de voorwaarden waar de (potentiële) locatie en de faunatoren aan moet voldoen. Zij hebben in het gebied zelf onderzoek gedaan, hebben via de stadsecoloog informatie verzameld over diersoorten en hebben een stadsvogeladviseur gesproken. Met de input van de studenten hebben we het ontwerp van de faunatoren verder uitgedacht. 

Ontwerpen, bouwen én kennis delen

De kennis, informatie en ervaring die de jongeren op deze manier verzamelen en bij elkaar brengen vormen de basis en een stevige onderbouwing voor de faunatoren. Deze kennis gaan we sowieso beschikbaar stellen en delen. Op deze manier worden de ideeën kopieerbaar. Zo hopen we dat er nog veel meer mensen aan de slag gaan en faunatorens gaan bouwen in hun eigen buurt of bijvoorbeeld op hun eigen schoolplein.  

De komende weken gaan we verder met ontwerpen, het bepalen van de locatie en het verzamelen van ontbrekende informatie. En dan….gaat er natuurlijk gebouwd worden!