Onderzoeken en ontwerpen

Gepubliceerd op 21 oktober 2022 om 17:08

Het Tiny Forest is een groot project waar veel doorzettingsvermogen en een langere adem voor nodig is. De Groene Plaatsmakers organiseren het proces van onderzoek, ontwerpen en aanleg van begin tot het einde. Zij krijgen daarbij ondersteuning van Robbert Hesen, projectleider van IVN Natuureducatie Zuid-Nederland. Een mooie samenwerking die gesteund wordt door de Provincie Noord-Brabant en de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Hulp van HAS studenten bij het onderzoek

Een aantal jongeren van het Groene Plaatsmakers-team maakten in maart een longlist: zij kozen vijf potentiële locaties in Den Bosch uit en zochten daarna samenwerking met de HAS green academy. Zo’n 30 tweedejaars HAS-studenten hebben begin april twee dagen een buurt- en omgevingsonderzoek uitgevoerd. Op basis van een aantal criteria kregen zij de opdracht mee om uit te zoeken welke van de vijf locaties de meest geschikte locatie is om een Tiny Forest aan te leggen.

Op basis van dit onderzoek, verkennende gesprekken met scholen en jongerenorganisaties en een check van de gemeente is er uiteindelijk een super mooie locatie uit voortgekomen: vlak naast de Amazones in de wijk Muntel/De Vliert. Er volgde afstemming met de gemeente, de wijkmanager, met een basisschool in de buurt, de buurttuinvereniging Bietje bij bietje in de wijk en een hovenier. Eind augustus gingen een aantal jongeren flyeren in de wijk. Ze kregen veel enthousiaste reacties en een aantal buurtbewoners hebben zich gemeld om mee te willen denken en helpen.

Ontwerpsessies met basisschool De Kameleon

Om er voor te zorgen dat het Tiny Forest van de buurt wordt, is de basisschool De Kameleon actief betrokken: in oktober is er op de school een ontwerpsessie georganiseerd. De Groene Plaatsmakers maakten samen met Robbert Hesen van IVN Natuureducatie een ronde langs alle groepen. Daarna volgende een ontwerpsessie met een groepje leerkrachten en leerlingen. Op basis hiervan maakte de hovenier ID Verde een super gaaf ontwerp. Ook hier is door de buurt enthousiast op gereageerd! De plantdag staat inmiddels ook gepland, namelijk op 25 november! Bij de plantdag komen buurbewoners, leerlingen van de basisschool en studenten van de HAS Hogeschool helpen!

Het Tiny Forest project is een samenwerkingsproject van
De Groene Plaatsmakers met

mede mogelijk gemaakt door de gemeente 's-Hertogenbosch en de provincie Noord-Brabant