Natuur en gezondheid

Een gevarieerde groene, natuurrijke omgeving nodigt uit om te bewegen, te leren, te spelen, te werken, te ontmoeten en tot rust te komen. De aanwezigheid van planten en bomen beschermt tegen lawaai, luchtvervuiling en hitte(stress). Natuur en gezondheid zijn daarom onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar het blijkt in de praktijk lastig om handen en voeten te geven aan het samenspel.

Werelden verbinden

Met De Groene Plaatsmakers brengen we verschillende domeinen, sectoren en (soms botsende) belangen dichter bij elkaar. Dit doen we door een lokaal traject te starten mét jongeren. We sluiten aan bij de maatschappelijke beweging waarin jonge mensen wereldwijd laten zien en horen hoe belangrijk de verbinding tussen mens en natuur is. Zij maken zich zorgen over de toekomst van onze aarde, het klimaat, het milieu, de natuur en hun gezondheid. En zij willen daar een rol in spelen.

Wat als we jongeren in positie brengen?

Door een lokale aanpak waarbij we mét jongeren een participatief traject in gaan kunnen zij die rol spelen. Zíj zijn de Groene Plaatsmakers. Door sámen met jongeren aan de slag te gaan, zetten we de kracht van jongeren in om de stad groener, duurzamer en gezonder te maken. We gaan met jongeren aan de slag om er achter te komen:

 • waar zouden jongeren meer van willen?
 • op welke plekken in hun eigen stad, wijk, dorp?
 • met welke functie en voor wie? Bijvoorbeeld om elkaar te ontmoeten? Te sporten? Te ontspannen? Voor ouderen? Voor kleine kinderen? Voor zichzelf?

Jongeren krijgen de kans om samen met experts hun ideeën vorm te geven en uit te voeren.  Jongeren leveren een actieve en zinvolle bijdrage aan duurzaam (samen)leven in een groene, veilige, klimaat-adaptieve omgeving. De stad wordt leuker, groener en gezonder voor iedereen. Ook bouwen we aan een duurzaam netwerk waarin jongeren samen met ondernemers, gezondheidsexperts, welzijns- en jongerenwerkers, natuur- en omgevingsexperts en beleidsmakers samenwerken aan het verbeteren, inrichten, vergroenen en gezonder maken van de directe leefomgeving.

Het resultaat

 • Vergroende plekken zoals moestuintjes, veilige groene terrassen, groene oases in de stad, groene ontmoetingsplekken, mogelijkheden voor buitensport
 • Inwoners (jong en oud) gaan vaker naar buiten en voelen zich gezonder
 • Een door jongeren gemaakte tentoonstelling en een event over groen in de stad
 • Verbinding met en actieve betrokkenheid van jongeren bij de lokale gemeenschap en hun leefomgeving
 • Talentontwikkeling door, voor en met jongeren: zij leveren een fundamentele bijdrage als onderzoeker, verkenner, verteller, verbeelder, vormgever, organisator en maker. Zij doen hiermee een unieke werk-, leer- en levenservaring op
 • Ondersteuning van de lokale economie door een aanpak mét lokale jongeren én met lokale ondernemers
 • Sterke(re) sociale verbinding en samenwerking tussen diverse partijen in de lokale gemeenschap
 • Een plan van aanpak voor meerdere jaren
 • Een kopieerbare en schaalbare aanpak voor andere jongerennetwerken, gemeenten en de Public Health sector

Maatschappelijke impact

Door de praktische en lokale insteek integreren we vraagstukken rondom gezondheid, veiligheid (coronaproof), sociale cohesie, duurzaamheid, klimaat, biodiversiteit en talentontwikkeling. Zodat meer Nederlanders, jong en oud, in gezondheid leven, in een fijne, gezonde én sociale leefomgeving waar zij zelf betekenisvol aan bijdragen.

Join our team!

De Groene Plaatsmakers Den Bosch

Wil jij aan de slag mét andere jongeren, de stad vergroenen én betekenisvol bezig zijn?

De Groene Plaatsmakers zoekt jongeren

 • tussen de 15 - 25 jaar
 • woonachtig in de regio Den Bosch
 • die zich 2 tot 4 uur per week willen inzetten als groene plaatsmaker
 • met interesse in onderwerpen zoals natuur, duurzaamheid en gezondheid
 • met passie om jezelf verder te ontwikkelen en te professionaliseren op deze onderwerpen

Wat bieden wij jou?

 • een vrijwillige positie waarin je veel kennis en ervaring opdoet voor jouw toekomst
 • gezelligheid, interessante workshops, leuke bijeenkomsten
 • nieuwe contacten en toegang tot een groot netwerk van organisaties, professionals én andere actieve jongeren
 • persoonlijke begeleiding en coaching door een ervaren teamcoördinator die zich samen met jullie inzet om de stad groener, duurzamer en gezonder te maken

Heb je interesse?

Stel je kort aan ons voor per e mail via  degroeneplaatsmakers@gmail.com

Stel je kort aan ons voor per e mail via  degroeneplaatsmakers@gmail.com

Onze teamcoördinator Alice Korsch neemt dan contact met je op om te kijken of jij één van de groene plaatsmakers kunt zijn!

Heb je vragen? Laat het ons weten! 

 

Aan de slag

De Groene Plaatsmakers is gehonoreerd door het innovatiefonds van de GGD Hart voor Brabant en in april 2021 zijn we gestart met onze eerste pilot. Deze pilot voeren we uit in de gemeente 's-Hertogenbosch. Met de afdelingen Maatschappelijke Ontwikkeling én Stedelijke Ontwikkeling brengen we publieke gezondheid, duurzaamheid, vergroening en talentontwikkeling samen.  We werken onder andere nauw samen met het loket Duurzaam 's-Hertogenbosch en de partners die actief zijn in het netwerk van de Young Changemakers Den Bosch.   

Het team achter De Groene Plaatsmakers

Alice Korsch

Able2Sustain

Roos Sohier

Plaatsmakers

Nature For Health helpt overheden, organisaties en inwoners om natuur in te zetten voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Door mensen te verbinden, kennis te delen en projecten te begeleiden. Zo draagt NFH bij aan positieve gezondheid voor mensen en aan een omgeving met een grotere biodiversiteit.

Plaatsmakers ondersteunt, bedenkt en realiseert initiatieven die de wereld gezonder, groener, duurzamer, socialer en leuker maken. Door ruimte te maken voor ideeën, ondersteuning te bieden, verbindingen te leggen en vooral door het samen te gaan doen.