Impressie Oogstbijeenkomst

Gepubliceerd op 21 maart 2022 om 15:17

De Groene Plaatsmakers een jaar onderweg

 

Op 1 april 2021 gingen we met deze eerste pilot van start in de gemeente 's-Hertogenbosch.  Op 10 maart vierden we onze 1-jarig bestaan. Wat een feestje om deze mijlpaal te vieren met onze meedenkers, doeners en makers!!! 

 

De oogst van een jaar

In de Pleitzaal van Huis73 namen Roos, Ronja, Sophia, Alex, Sam en Alice de gasten mee langs onze “Wall of Wonder”: een tentoonstelling van onze activiteiten en initiatieven van afgelopen jaar.  

We zijn trots op de oogst van afgelopen jaar! Er is een team van 14 groene Plaatsmakers variërend van 17 tot 26 jaar, dat in de gezamenlijke activiteiten zo’n 350 Bossche jongeren, 90 inwoners en zo’n 25 maatschappelijke partners en bedrijven betrokken heeft bij hun plannen.

 

Van en door jongeren

Vanaf het begin was de boodschap: De Groene Plaatsmakers is van en door jongeren! Deze eerste groep Groene Plaatsmakers koos ervoor om niet te veel te praten over natuur en gezondheid. Zij zijn vooral aan de slag gegaan en ontwikkelden afgelopen jaar al doende hun kennis, skills en het netwerk.

De concrete ideeën kregen vorm bij de stadswandeling met IVN Den Bosch en de stadsecoloog en tijdens de Summerschool. We organiseerden vergroeningsacties zoals het NK Tegelwippen in de wijk Sparrenburg, het aanleggen van geveltuintjes jongerencentrum Number One en de balkonactie Fleur op Zuid.

Daarnaast is meegedacht over ontwikkelingen in het Stationsgebied Oost en over verduurzaming en vergroening in de wijk Hambaken. 

 

We doen het samen

Ieder pakt in de verschillende activiteiten de rol die past. We helpen elkaar en worden soms bijgestaan door studententeams van onder andere de HAS Hogeschool. Ook werken we samen met beleidsmakers, lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties op het gebied van duurzaamheid, gezondheid, natuur en omgeving. Zij delen ideeën, vaardigheden, kennis, netwerk, tijd, middelen en onderdak met ons.

Gedurende het uitvoeren van de kleinere vergroeningsacties werden grotere projecten opgestart waarin we in subgroepjes mee aan de slag gingen: het project Faunatoren en het aanleggen van een Tiny Forest in samenwerking met IVN Natuureducatie waar we nu volop mee bezig zijn. 

De Faunatoren in aanbouw kon natuurlijk niet ontbreken bij dit feestje!  

Toekomstplannen

Aan het einde van de meeting presenteren Ronja, Sam en Alex hun toekomstplannen.

De droom? Een beweging neerzetten waarin we met vele jongeren Den Bosch vergroenen en daarbij anderen bewust maken en inspireren om zelf actief bij te dragen aan een toekomstbestendige,  fijne, natuurrijke, biodiverse,  gezonde én sociale leefomgeving waar inwoners zelf betekenisvol aan bijdragen.

We willen door als onafhankelijk vrijwilligersnetwerk waar jongeren samen werken aan een groene, gezonde en toekomstbestendige omgeving voor mens, dier en aarde. Met kleine acties en initiatieven hopen we een grotere bewustwording en een beweging in ’s-Hertogenbosch in gang te zetten. De initiatieven die we ondernemen willen we zoveel mogelijk kopieerbaar maken zodat anderen (jong en oud) er ook gemakkelijk mee aan de slag kunnen. We vragen aan de aanwezigen hoe zij ons daarbij kunnen en willen helpen.

Feestelijk slot

 

Tot slot onthulde Ronja het door haar ontworpen bord met het Groene Plaatsmakers logo. Bij al onze vergroeningsacties gaan deze informatieborden geplaatst worden.

En natuurlijk is er een dankwoord voor Alice Korsch (de lokale teamcoördinator) en Roos Sohier (projectleider) voor de steun en support. Hun ondersteuning en begeleiding vanuit de pilot wordt komende maanden afgebouwd. Samen met de jongeren gaan we op zoek naar een goede bedding en borging zodat de jongeren door kunnen.

 

We kijken met heel veel plezier en trots terug op deze dag! Voor de jongeren was het hartverwarmend en heel stimulerend om te zien dat ze er niet alleen voor staan en dat er van zoveel kanten support is.

 

Dank aan alle aanwezigen voor de support en dank aan Huis73 voor de gastvrijheid!

 

 

De droom van De Groene Plaatsmakers

Den Bosch vergroenen en nog meer mensen inspireren om zelf actief bij te dragen aan meer natuur in de stad.

Welke kracht, kunde, talent, kennis en mogelijkheden heb jij om in te zetten om Den Bosch groener en gezonder te maken?

Laat het weten en doe met ons mee!

Roos@plaatsmakers.com

 

ONTHULLING LOGO

DE GROENE PLAATSMAKERS 

Ontworpen door Ronja Ehlers, één van onze talentvolle deelnemers. Ronja is vorig jaar afgestudeerd als Illustrator/animator. Haar specialiteit: illustreren en slow animation. Voor ons maakte zij dit mooie logo, dat we op 10 maart tijdens het oogstfeest onthulden.

 

Foto's: Jeroen van Lente