Opknapbeurt Tielekeshoeven 

Meepraten en meebeslissen over onze eigen leefomgeving

Eerder kregen de Heihoeven en de Eikakkerhoeven een opknapbeurt en in 2025 is de Tielekeshoeven aan de beurt. In de brief van de gemeente wordt aangekondigd dat zij het groen willen verbeteren, de verlichting willen vervangen en de verhardingen gaan opknappen. Dat is fijn.

 

Een belangrijke stem voor inwoners

Voor het opknappen van de straat is een plan nodig. Omdat het over onze leefomgeving gaat, vinden we het belangrijk dat wij als inwoners een flinke stem hebben in het mee opstellen van criteria en het maken van plannen. Niet alleen feedback geven, meedenken en betrokken worden, maar vroeg in het proces werkelijk meedoen, meebeslissen en daadwerkelijk samen met de gemeente tot een plan komen.

 

Criteria en thema's

De gemeente schrijft in de aankondigingsbrief dat het plan voor de opknapbeurt aan een aantal eisen moet voldoen zoals budget, verkeerskundige richtlijnen en technische haalbaarheid. Wij willen als de inwoners van de Tielekeshoeven hier onze eigen criteria en onderwerpen aan toevoegen én afspraken maken over het proces. Zodat wij als inwoners met de gemeente samen en op gelijkwaardige basis de goede afwegingen kunnen maken. Rond een drietal thema’s die aansluiten op de wijkvisie, hebben we daarom een vragenlijst opgesteld. 

  • Verkeer & Veiligheid
  • Spelen & Ontmoeten
  • Plaatsmaken voor buurtnatuur

Deze thema's lichten we hieronder verder toe.
De vragenlijst is inmiddels door 73 mensen ingevuld. De jullie antwoorden, aanvullingen en reacties kan je lezen door op de button "Antwoorden vragenlijst" te klikken 

 

Groeten van Marielle, Janneke, Manuela, Joyce en Roos


VERKEER & VEILIGHEID

 

De plek waar geleefd wordt

Onze straat is meer dan een parkeerplek of een weg voor auto’s. Het is de plek waar onze kinderen spelen, waar we doorheen lopen en fietsen, waar we elkaar ontmoeten, waar bomen, planten en dieren kunnen floreren en waar het water de ruimte krijgt. Het zou fijn zijn als er minder verstening is en meer ruimte voor natuur, welzijn en gezondheid. 

De Tielekeshoeven is een straat die niet gebouwd is voor (twee) auto’s voor de deur. Daarnaast is het eerste stuk van de Tielekeshoeven de doorgang naar de rest van de straat en de Eikakkerhoeven. Dit betekent dat er veel bestemmingsverkeer is van bezorgdiensten en mensen die op weg zijn van en naar huis, de kinderopvang en de school.

 

Verbeteren van verkeersstromen

Er wordt op sommige stukken vaak (veel te) hard gereden. De opknapbeurt zouden wij graag willen benutten voor het verbeteren en wijzigen van verkeerstromen, verbeteren van parkeermogelijkheden aan de randen van de wijk en het verminderen van de maximum snelheid.

 

Langzaam rijden

We willen graag  wonen in een straat waar de auto te gast is en stapvoets moet rijden (een maximum snelheid van 15 km per uur). Niet door verkeersdrempels te leggen maar door de straat zo in te richten dat langzaam rijden logisch en normaal is. Bijvoorbeeld door meer bochten en meer ruimte voor groen. Straten die wel breed genoeg blijven voor ambulance en brandweer maar uitnodigen tot langzaam rijden.   

ONTMOETEN & SPELEN

 

Wandelaars en fietsers gaan voor

Onze straat heeft bewust geen stoepen en zijn gemaakt voor ontmoeten en spelen. Wandelaars en fietsers gaan voor. Motorvoertuigen zijn te gast. Dat willen we graag zo houden en misschien zijn er nog wel meer plekjes te creëren voor ontmoeting en spelen door bijvoorbeeld de parkeerplekken aan de zijkant van de wijk, meer en beter te benutten. 

 

PLAATSMAKEN VOOR NATUUR

 

Meer biodiversiteit

Onze wijk is groen maar kan nog véél natuurrijker en biodiverser. Bij de vitalisering van de Eikakkerhoeven zijn schrikbarend veel bomen weggehaald en is er monotone beplanting gekomen. Dat willen we voorkomen. We willen onze bomen en de groene omgeving behouden en verbeteren. 

Wij vinden het belangrijk dat de beplanting in onze straat natuurrijker, biodiverser, inheemser, eetbaar (fruitbomen, bessenstruiken, kruiden) en gifvrij (biologisch) is.

 

Inheems en gifvrij

De voorkeur gaat uit naar inheems en gifvrij groen. Dit kan aangevuld worden met exoten. Inheemse planten zijn planten die hier van nature voorkomen. Ze zijn aangepast aan de lokale omgeving zoals het weer en de bodem. Ook dragen ze bij aan de rijkdom aan soorten. Ze bieden voedsel en schuilplaatsen aan waardevolle insecten, vlinders en bodemdieren, die op hun beurt weer voedsel vormen voor vogels, egels, vleermuizen en amfibieën. Heel belangrijk, want met gezonde natuur, bomen, planten en bloemen om je heen krijgen we een beter humeur en ademen we schonere lucht in. Daarnaast blijft het in de zomer heerlijk koel. Bij extreme droogte houdt natuurrijke bodem meer water vast. En bij veel regen kan het regenwater makkelijker wegzakken in de grond.

 

Groene parkeerplaatsen

Extra verstening tast het karakter van onze straat aan. Parkeerplaatsen die (deels) onverhard zijn, leveren veel natuurwinst en een mooi natuurrijk beeld op. Regenwater kan direct de bodem in waardoor overbelasting van het riool voorkomen wordt.

 


INSPIRATIE !

De hele wijk kan meedoen

Vanwege de opknapbeurt in de Tielekeshoeven is de vragenlijst gericht op bewoners die in deze straat wonen. Maar alle andere Hoevens kunnen natuurlijk ook aan de slag met deze tips. Dat kan je alleen doen maar samen is nog leuker!.

Zelf aan de slag

Door het aanleggen van geveltuintjes, door boomspiegels te vergroten en te beplanten en onze tuinen te onttegelen maken we samen plaats voor natuur in de buurt. Makkelijk te onderhouden en een vrolijker beeld. Iedere steen minder telt!

De gemeente 's-Hertogenbosch heeft een aantal regelingen zoals het adopteren van een stuk groen in de openbare ruimte. Op deze gemeentepagina vind je meer informatie:

ONDERHOUD UW BUURT

Geen idee hoe je het aanpakt of waar je moet beginnen?

Misschien zijn er buurtgenoten met groene vingers? Marielle weet heel veel over eetbare planen en kruiden, Janneke is ecologisch hovenier en Roos weet veel over een gezonde bodem en biodiversiteit. En er zijn vast nog veel meer mensen in de buurt met groene vingers!

Of misschien kan De Groene Buurvrouw helpen? De link naar haar website: www.degroenebuurvrouw.nl

De luie tuinier

Luie tuiniers zijn mensen die met de natuur mee tuinieren. De inheemse spontane natuur, voorheen onkruid, vormt de basis bij het nieuwe tuinieren en krijgt ruimte en rust voor ontwikkeling. Vandaar de term lui en geweldig om te zien hoe de natuur het zelf allemaal regelt. In plaats van het zogenaamde onkruid weg schoffelen, krijgt het een basis en volop de ruimte in het openbare groen, waardoor het stadsnatuur wordt. 

Onderhoudsarm en goedkoper

Het scheelt een heleboel onderhoud. Schoffelen hoeft niet meer! 

En nog een groot voordeel: spontane natuur hoef je niet te kopen. De natuur zorgt er zelf voor dat er van alles gaat groeien. En waar teveel van is pluk je weg. De beplanting kan je  aanvullen met biologische, gifvrije (fruit)bomen, heesters, stuiken, hagen, kruiden en bloemen. 

Op de website Biocrow vind je nog meer informatie: De Luie vrolijke tuinier: burgerplatform Biocrow 

Lees meer over onze wijkactie in 2022

 TEGELS ERUIT, PLANTEN ERIN

Duurzame planten zonder gif

De tuinplanten in het tuincentrum zijn lang niet altijd zo goed voor de bijen en de vlinders als je denkt. Maar het kan anders: duurzame, gifvrije tuinplanten vind je op allerlei plekken. Je moet alleen even weten waar. In dit artikel vind je een overzicht van kleine kwekers en winkels waar je planten, zaden en bloembollen kunt kopen die zeker goed zijn voor de bijen.

Waar koop je planten zonder gif ?


HEB JIJ AL EEN REGENTON?

We lazen een goed idee in de antwoorden op de vragenlijst over de opknapbeurt van de Tielekeshoeven: regentonnen aan de voorkant van onze huizen waar iedereen gebruik van kan maken. Het regenwater kunnen we gebruiken voor de plantjes en bij zware regenbuien worden de riolen veel minder belast! Een eenvoudig idee dat makkelijk te realiseren is met jouw buren! 

 

Als je ook nog je regenpijpen ontkoppelt en het regenwater in je border opvangt dan worden de plantjes in je tuin daar ook blij van!

Bomen zijn geweldig!

Bomen zijn geweldig!

Bomen zijn prominente mede-bewoners die  horen bij onze straat. En ze zijn ook nog eens ook nog eens heel nuttig.

 

Goed voor de waterhuishouding

Wist je dat één boom wel 500 liter per jaar kan afvangen? Dat zijn 50 volle emmers van 10 liter!

Met de vele enorme regenbuien die nu steeds vaker voorkomen, zijn bomen nuttige 'sponzen'. Zij nemen water op met hun wortels en maken de grond beter doordringbaar zodat overtollig water makkelijker kan weglopen.

De bladerkronen van bomen zorgen ervoor dat waterdruppels worden opgevangen, waardoor de bui niet in één keer de grond bereikt en een deel van het water kan verdampen.

 

De boom kan nog veel meer

- absorbeert "problematisch" CO2, slaat de koolstof op en geeft de zuurstof af aan de lucht die dieren en mensen inademen 

- vult het grondwater met zijn verticale wortels als leidraad

- reflecteert en absorbeert een deel van de straling van de zon. Lekker fris op warme zomerdagen!

- zorgt voor schaduw op warme dagen

- produceert bladeren: voedsel voor de bodem en voor zichzelf, de horizontale wortels die gebruikt worden om voedingsstoffen te verzamelen

- geeft myceliumsuiker in ruil voor voedingsstoffen

- absorbeert verontreinigende gassen 

- zorgt voor habitat en voedsel voor vogels, insecten en knaagdieren

- biedt een geluids- en visuele barrière