Natuur en gezondheid

Een gevarieerde groene, natuurrijke omgeving nodigt uit om te bewegen, te leren, te spelen, te werken, te ontmoeten en tot rust te komen. De aanwezigheid van planten en bomen beschermt tegen lawaai, luchtvervuiling en hitte(stress). Natuur en gezondheid zijn daarom onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar het blijkt in de praktijk lastig om handen en voeten te geven aan het samenspel.

Werelden verbinden

Met De Groene Plaatsmakers brengen we verschillende domeinen, sectoren en (soms botsende) belangen dichter bij elkaar. Dit doen we door een lokaal traject te starten mét jongeren. We sluiten aan bij de maatschappelijke beweging waarin jonge mensen wereldwijd laten zien en horen hoe belangrijk de verbinding tussen mens en natuur is. Zij maken zich zorgen over de toekomst van onze aarde, het klimaat, het milieu, de natuur en hun gezondheid. En zij willen daar een rol in spelen.

Wat als we jongeren in positie brengen?

Door een lokale aanpak waarbij we mét jongeren een participatief traject in gaan kunnen zij die rol spelen. Zíj zijn de Groene Plaatsmakers. Door sámen met jongeren aan de slag te gaan, zetten we de kracht van jongeren in om de stad groener, duurzamer en gezonder te maken. We gaan met jongeren aan de slag om er achter te komen:

  • waar zouden jongeren meer van willen?
  • op welke plekken in hun eigen stad, wijk, dorp?
  • met welke functie en voor wie? Bijvoorbeeld om elkaar te ontmoeten? Te sporten? Te ontspannen? Voor ouderen? Voor kleine kinderen? Voor zichzelf?

Jongeren krijgen de kans om samen met experts hun ideeën vorm te geven en uit te voeren.  Jongeren leveren een actieve en zinvolle bijdrage aan duurzaam (samen)leven in een groene, veilige, klimaat-adaptieve omgeving. De stad wordt leuker, groener en gezonder voor iedereen. Ook bouwen we aan een duurzaam netwerk waarin jongeren samen met ondernemers, gezondheidsexperts, welzijns- en jongerenwerkers, natuur- en omgevingsexperts en beleidsmakers samenwerken aan het verbeteren, inrichten, vergroenen en gezonder maken van de directe leefomgeving.

Maatschappelijke impact

Door de praktische, jongerengedreven en lokale insteek integreren we vraagstukken rondom gezondheid, veiligheid, sociale cohesie, duurzaamheid, klimaat, biodiversiteit en talentontwikkeling. Zodat meer Nederlanders, jong en oud, in gezondheid leven, in een fijne, gezonde én sociale leefomgeving waar zij zelf betekenisvol aan bijdragen.

Aan de slag

De Groene Plaatsmakers is gehonoreerd door het innovatiefonds van de GGD Hart voor Brabant en in april 2021 zijn we gestart met onze eerste pilot in de gemeente 's-Hertogenbosch. Met de afdelingen Maatschappelijke Ontwikkeling én Stedelijke Ontwikkeling brengen we publieke gezondheid, duurzaamheid, vergroening en talentontwikkeling samen.